Gebel Kamil - Meteorické železo - Egypt - Jazyk popisku - Německy

Meteority s oficiálním názvem Gebel Kamil byly nalezeny italsko-egyptskou geofyzikální expedicí v únoru 2009 a 2010. V první fázi byly nalezeny šrapnely v rozmazí 1 g - 35 kg.

Celkové nalezené množství je odhadováno na více než 1600 kg.

Jedná se o železný meteorit.