Kamenné meteority

Kamenný meteorit, jakýkoli meteorit sestávající převážně z horninotvorných (silikátových) minerálů. Kamenné meteority, které jsou nejhojnějším druhem meteoritů, se dělí na dvě skupiny: chondrity a achondrity. Chondrity jsou fyzicky a chemicky nejprimitivnější meteority ve sluneční soustavě. Zdá se, že jsou to především agregáty materiálu, který se vytvořil ve sluneční mlhovině před nebo během formování planety. Obsahují také nějaký materiál, který předchází vzniku sluneční soustavy. Většina chondritů byla buď tepelně nebo výrazně změněna, když byla součástí jejich mateřských asteroidů, ale žádný nezaznamenal výrazné tání. Na druhou stranu achondrity vznikly roztavením svých mateřských těles.. Ačkoli většina achondritů jsou fragmenty asteroidů, některé mohou pocházet z Měsíce nebo Marsu.

Kamenné meteority různých typů ze světových lokalit v přírodním nebo upraveném stavu ve formě plátků naleznete právě v této kategorii.