Libyjské pouštní sklo - Egypt

Libyjská skla jsou přírodní skla s vysokým obsahem SiO2, která se vyskytují v tzv. Velkém písečném moři, které se nachází v jihozápadní části Egypta u hranic s Libyí. Nacházejí se mezi písečnými dunami na ploše cca 2000 až 6500 km2. Jsou impaktového původu a za jejich vznik tedy může dopad meteoritu.Libyjská skla jsou přírodní skla s vysokým obsahem SiO2´, která se vyskytují v tzv. Velkém písečném moři, které se nachází v jihozápadní části Egypta u hranic s Libyí. Nacházejí se mezi písečnými dunami na ploše cca 2000 až 6500 km2. Jsou impaktového původu a za jejich vznik tedy může dopad meteoritu.