Muonionalusta - Železo IVA - Švédsko

Meteorit Muonionalusta je nejstarším objeveným meteoritem, který dopadl na zemský povrch v průběhu čtvrtohor, přibližně před 1 milionem let. Po dopadu ve formě mnoha kusů na povrch meteorit zažil čtyři doby ledové.

První kus byl nalezen v ledovcové moréně v severní tundře v blízkosti vesnice Kitkiöjärvi (Švédsko) v roce 1906 a jako meteorit potvrzen v roce 1910 profesorem A.G. Högbomem. Ten jej nazval Muonionalusta po blízké řece Muonio.

Další fragmenty (některé velké až stovky kg) byly nalezeny v oblasti přibližně 25x15 km v oblasti Pajala, okres Norrbotten, přibližně 140 km za severním polárním kruhem.

Studie potvrdily, že se jedná pravděpodobně o nejstarší dosud nalezený meteorit s datovaným stářím přes 4,565 miliardy let.

Meteorit je klasifikován jako oktaedrit, typ IVA. Meteorit obsahuje 8,4 % niklu a stopová množství gallia, germania a india. Z minerálů obsahují také chromit, daubréelit, schreibersit, akaganéit a inkluze troilitu. Analýzy prokázaly také přítomnost stishovitu, což je vysokotlaká forma křemene.