NWA 11344 - Chondrit L3-4 - SZ Afrika - Jazyk popisku - Anglicky

Meteorit o hmotnosti 7,25 kg byl nalezen a zakoupen v říjnu 2016. 

Obyčejná chondritová brekcie, tvořená dobře zachovalými chondrulami různých texturních typů, zasazenými do jemnozrnnější matrice. Průměrná velikost chondrule je 630 μm (240-1800 μm; n=49). Akcesorickými fázemi jsou kovové FeNi a troilit, většinou sídlící mimo chondruly. Olivín je ve většině částí ekvilibrovaný, ale některé složky (chondrule, úlomky chondrule) petrologického typu 3 jsou přimíšené.

Tento meteorit byl klasifikován jako chondrit L3-4.