NWA 11753 - Eukrit polymiktní - SZ Afrika - iVesmir.cz

Meteorit s označením NWA 11753 byl nalezen v roce 2017 v Maroku, nalezený kus měl hmotnost 159 g. Strukturně se jedná o HED achondrit (polymiktní eukrit).

Jemnozrnná polymiktní brekcie tvořená čedičovými klasty o velikosti několika mm (subofitické a granulitické textury) a úlomky minerálů usazenými v jemnozrnné klastické matrici z příbuzných úlomků. Vyskytují se textury brekcie v brekcii. Většina pyroxenů vykazuje augitové exsoluční lamely. Přimíšeny jsou úlomky diogenitického pyroxenu s nízkým obsahem Ca (<10 obj. %). Doplňky jsou polymorfní křemen, ilmenit, chromit, troilit a Cr-Al-spinel.