NWA 13643 - uhlíkatý chondrit CM2 - Jazyk popisku - Francouzsky

Uhlíkatý chondrit typu CM2 s označením NWA 13643 byl zakoupen v Maroku v roce 2020. jednalo se o více malých tmavě šedých až černých jedinců bez tavné kůry. Petrograficky je meteorit složený z malých (zdánlivý průměr asi 250 μm) chondrulek, pseudomorfů chondrulek, úlomků minerálů a vzácných CAI, z nichž mnohé jsou obklopeny jemnozrnnými prachovými okraji zasazenými do hojné jemnozrnné matrice. Matrice je bohatá na Fe s hojnými Fe-sulfidy a vzácnými Ca-karbonáty. Nízké analytické součty analýz matrice naznačují přítomnost hydroxidových fylosilikátů.