NWA 14740 - uhlíkatý chondrit C3-ung - SZ Afrika - Jazyk popisku - Anglicky

Meteorit s označením NWA 14740 byl zakoupen v Maroku v roce 2021, zakoupený kus měl hmotnost 421 g.

Relativně malé, dobře utvářené chondruly (zdánlivý průměr 310±280 µm, N = 26) doprovázené zonálními minerálními zrny, AOA a vzácnými velmi malými, améboidními, velmi jemnozrnnými CAI jsou zasazeny do černé ultrajemnozrnné matrice (~60 obj. %). Mezi akcesorické fáze zjištěné elektronovou mikrosondovou analýzou patří troilit, pentlandit, kamacit (pouze jako inkluze v chondrule olivínu) a kalcit. Práškovou rentgenovou difrakční analýzou nebyly zjištěny žádné fylosilikáty.

Strukturně je meteorit klasifikován jako uhlíkatý chondrit C3-ung, pravděpodobně je možné párování s meteority NWA 14139 a NWA 14179.