NWA 7831 - Diogenit - SZ Afrika - Jazyk popisku - Španělsky

Meteorit NWA 7831 byl nalezen 3. března 2013 zakopaný v zemi poblíž Chouichiyatu a vykopán týmem místních obyvatel. Jednalo se o jeden kus vážící 20 kg složený ze žlutozeleného krystalického materiálu se světle oranžovými produkty zvětrávání podél četných zlomů. Velká část materiálu se při výkopu rozpadla na úlomky. Vzorek je složen téměř výhradně z průsvitného, žlutozeleného ortopyroxenu s velmi řídkými, drobnými  zrny kovu bez Ni, troilitu, chromitu, anortitu, polymorfního křemene a klinopyroxenu. Podél tenkých zlomů jsou přítomny sekundární světle oranžové, jílovité usazeniny ze zemského zvětrávání.