Vaca Muerta - Chile - Mesosiderit A1

Vaca Muerta je meteorit ze skupiny mesosideritů. Mesosiderity jsou železo-kamenné horniny původem z vesmíru, které jsou z polovin složené ze slitiny železo-nikl a z druhé poloviny z hornin. Vaca Muerta je ve španělština výraz „mrtvou krávu“. Meteorit byl pojmenován pro nedaleké suché koryto řeky v poušti Atacama v Chile. Poprvé byl objeven v roce 1861, ale umístění bylo ztraceno téměř 100 let. Velké množství meteoritů bylo naezeno v průběhu několika dekád, v současné době však nejsou nálezy příliš časté. Vaca Muerta je jedním z nejstabilnějších a bezproblémových mezosideritů. Tyto vzorky byly vyčištěny, ale byly ponechány v téměř přirozeném stavu.