Vltavíny a tektity

Jako tektity označujeme horniny, které vznikají při dopadu meteoritu na zemský povrch. Během dopadu dochází k přetavení hornin v místě dopadu a ke vzniku nové horniny - tektitu, která má většinou sklovitou strukturu a lze jej označit jako přírodní sklo.

Výraz tektit pochází z řeckého slova tektós, což znamená tavený.

Tektity se vyskytují v jižních Čechách a na západní Moravě, v JV Asii, Austrálii, Chile, Pobřeží Slonoviny a Spojených státech amerických.

Proto se nazývají podle místa nálezu jako vltavíny, indočinity, australity, ivority, libyjské sklo, irgizity, atacamaity, bediasity a georgianity. Ty z tučně označených naleznete níže v naší nabídce.