Železné meteority

Železný meteorit je jakýkoli meteorit sestávající převážně ze železa, obvykle kombinovaný s malým množstvím niklu. Když takové meteority prolétnou atmosférou Země, může na nich vzniknout tenká  černá kůra oxidu železa, která rychle zvětrává a rezne. Ačkoli tyto meteority tvoří jen asi 5 procent pozorovaných pádů meteoritů, lze je relativně snadno odlišit od pozemských hornin a v půdě vydrží déle než kamenné meteority; proto se nacházejí častěji než kamenné nebo železo-kamenné.

Železné meteority se skládají ze dvou minerálů, kamacitu chudého na nikl a taenitu bohatého na nikl, které se často vyskytují společně. Vzájemné srůsty krystalů obou minerálů vytvářejí charakteristické uspořádání, tzv. Widmanstättenovy obrazce, který ukazuje na relativně nízký tlak, při kterém železné meteorit vznikají. Historicky byla železa seskupena podle krystalické struktury, kterou lze odhalit leptáním leštěného řezu meteoritu zředěnou kyselinou. Existují tři skupiny, které se navzájem klasifikují: hexahedrity, oktaedrity a ataxity. Hexahedrity jsou obvykle tvořeny výhradně kamacitem a postrádají  Widmanstättenovy obrazce. Oktahedrity obsahují kamacit i taenit a tvoří největší skupinu nálezů železných meteoritů. Většina ataxitů, které jsou nejvzácnější skupinou, je čistý taenit; některé vzorky ataxitu obsahují až 69 procent niklu. V nedávné době byla tato strukturní klasifikace nahrazena chemickou klasifikací založenou na množství prvků galia, germania a niklu.

Železné meteority různých typů ze světových lokalit v přírodním nebo upraveném stavu ve formě plátků naleznete právě v této kategorii.